* Nhận mạch in KHẨN CẤP 5-7 ngày  .

* Nhận gia công mạch in theo yêu cầu.

* Nhận thiết kế mạch in theo yêu cầu  .

Menu

gia-cong-lap-rap-linh-kien-pcba

gia-cong-lap-rap-linh-kien-pcba

gia công lắp ráp linh kiện pcba