Đặt mạch in PCB KHẨN CẤP 5-7 ngày  .

MẠCH IN 1 LỚP: 1.120.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >1m2  .

MẠCH IN 2 LỚP: 1.420.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >3m2  .

Menu

Hướng dẫn xuất file Gerber từ phần mềm Proteus

vào Ouput/ Gerber Excellon Output

Xuất ra file gerber trong Proteus

Chọn Yes.

[IMG]

Đợi hộp thoại: Pre-Producton check xong, chọn Close rồi Yes
B2: Hộp thoại hiện lên, các bạn chọn layer muốn xuất. Ví dụ như muốn chọn layer Top Copper thì tick như hình dưới.
Trong Revolution để chọn độ phân giải

[IMG]

Sau đó OK.
Bây giờ, đã có file CADCAM Top Copper.TXT xuất hiện, đây là file vừa được tạo ra.

[IMG]

B3: Để mở file vừa tạo, các bạn vào lại Ares
Chọn Output/ Gerber View

[IMG]

Chọn file CADCAM Top Copper.TXT vừa được tạo ra.

[IMG]

Ta được kết quả như trên.