Đặt mạch in PCB KHẨN CẤP 5-7 ngày  .

MẠCH IN 1 LỚP: 1.120.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >1m2  .

MẠCH IN 2 LỚP: 1.420.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >3m2  .

Menu

Hướng dẫn xuất file Gerber từ phần mềm Eagle

Định dạng flie và khởi động phần mềm.
Định dạng của Eagle là đuôi *.Brd. Để khởi động phần mềm thao tác:
Start -> All programs -> EAGLE Layout Editor-> EAGLE
Giao diện của phần mềm như sau:

giao-dien-phan-mem
Giao diện chính của Eagle.

2. Cách xuất file
Việc đầu tiên phải làm vẫn là xác định điểm gốc cho bản mạch PCB
Thao tác: View -> Mark

datgoctoado

Sau đó nhấp chữ thập vào điểm chọn làm điểm gốc.

datgoctoado2

Sau khi chọn điểm gốc xong chúng ta bắt đầu Export file.
Thao tác: File -> CAM Processor.

xuatfilecam

Một cửa sổ thiết lập được hiện lên.
xuatfilecam2

Mỗi lần Eagle chỉ cho phép ta xuất được một lớp sang Gerber vì vậy ta muốn xuất bao nhiêu lớp thì phải thực hiện bấy nhiêu lần.
Cột bên phải Layer là các lớp để ta chọn xuất ra.
Selection là lựa chọn, thực chất chính là tên được lưu của lớp ta xuất ra.
Device chọn Gerber_RS274X nếu lớp chọn muốn xuất ra gerber, chọn Excellon nếu lớp chọn là file khoan của bản mạch.
Sau khi chọn xong ta nhấn Processs Section.
Các lớp của Eagle được ký hiệu như sau:
Top: Lớp trên
Bottom: Lớp dưới
Tstop: Lớp phủ mặt nạ hàn trên
Bstop: Lớp phủ mặt nạ hàn dưới.
Drill: File khoan