Đặt mạch in PCB KHẨN CẤP 5-7 ngày  .

MẠCH IN 1 LỚP: 1.120.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >1m2  .

MẠCH IN 2 LỚP: 1.420.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >3m2  .

Menu
xuat-file-gerber-drill-files_8

Hướng dẫn xuất file gerber từ phần mềm kicad

KICAD TUTORIAL: GERBER FILE GENERATION

Hướng dẫn xuất file gerber từ phần mềm kicad

Hướng dẫn dựa trên phiên bản KiCad 4.0.3-stable

Bước 1: Khởi động phần mềm

Khởi động phần mềm KiCad  > Khởi động Pcbnew

Nên để gốc tọa độ ở góc bản vẽ (thường là góc phía dưới bên trái).

Bước 2: Xuất gerber và drill files

 • Xuất gerber file:
 • Vào File > Plot
xuat-file-gerber-drill-files_1

Xuất gerber và drill files

Hoặc nhấn vào Plot toolbar button trên thanh công cụ

xuat-file-gerber-drill-files_2

Plot toolbar button

 • Xuất hiện Plot dialog box :
xuat-file-gerber-drill-files_3

Plot dialog box

Có vài lưu ý sau:

+ Plot format: Gerber

+ Chọn chỗ lưu mong muốn: Output directory > nhấn vào Browse.

+ Chọn các layer: thường với mạch 2 lớp thì cần xuất các layer như trên. Nếu không dùng tới layer nào có thể bỏ check. Ví dụ: không in tên linh kiện mặt dưới thì sẽ bỏ B.SilkS .

+ Các lựa chọn khác có thể xem ở hình trên.

 • Nhấn Plot để tạo gerber files.
 • Tạo Drill file:
 • Trên Plot dialog box, nhấn vào Generate Drill File.
xuat-file-gerber-drill-files_4

Nhấn vào Generate Drill File

Xuất hiện hộp thoại :

xuat-file-gerber-drill-files_5

Hộp thoại gerber

 • Tiến hành như sau:
 • Chọn Output directory
 • Lựa chọn như trên: Drill units (inches), Zeros format (Suppress leading zeros), Drill file options (minimal header)
 • Nhấn Drill file để xuất.

*/ Bạn nên thêm một số thông tin về mạch trên bản vẽ để bên sản xuất được rõ như: độ dày mạch, vật liệu, màu phủ, màu chữ, độ dày đồng, … và xuất thành 1 file.

Trong Kicad thì mình thường dùng lớp Dwgs.UserCmts.User để đưa thêm các thông tin này.

Bước 3: Kiểm tra gerber và drill files

Có rất nhiều phần mềm dùng để đọc và kiểm tra gerber files. Còn Kicad thì đã có sẵn GerbView để dùng làm việc này.

xuat-file-gerber-drill-files_6

Kiểm tra gerber và drill files

 

 • Khởi động GerbView
 • Load Gerber File hoặc Drill file
xuat-file-gerber-drill-files_7

Load Gerber File

 • Có thể hiển thị hoặc không hiển thị layer bất kì để kiểm tra. VD như hình dưới chỉ hiên lớp TOP:
xuat-file-gerber-drill-files_8

Hiển thị layer bất kì để kiểm tra

Sau khi đã kiểm tra thì sẽ tổng hợp các file đã tạo ở trên để gửi tới nhà sản xuất mạch.

Chúc các bạn thành công!

[email protected]ọng_Designer Datmachinpcb.com