Đặt mạch in PCB KHẨN CẤP 5-7 ngày  .

MẠCH IN 1 LỚP: 1.120.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >1m2  .

MẠCH IN 2 LỚP: 1.420.000đ/m2. không phí setup với đơn hàng >3m2  .

Menu

Hướng dẫn PCB

Hướng dẫn xuất file gerber từ phần mềm kicad

KICAD TUTORIAL: GERBER FILE GENERATION Hướng dẫn xuất file gerber từ phần mềm kicad Hướng dẫn dựa trên phiên bản…

Hướng dẫn xuất file Gerber từ phần mềm Eagle

Định dạng flie và khởi động phần mềm. Định dạng của Eagle là đuôi *.Brd. Để khởi động phần mềm…

Hướng dẫn xuất file Gerber từ phần mềm Proteus

vào Ouput/ Gerber Excellon Output Chọn Yes. Đợi hộp thoại: Pre-Producton check xong, chọn Close rồi Yes B2: Hộp thoại…

Thông số công nghệ gia công PCB

Số lớp: 1- 6 layer Độ dày board mạch: 0.4 – 2.0mm Chiều cao ký tự không nhỏ hơn 0.8…

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm ORCAD

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà…